Konkurencje

Robot Game to pojedynek między dwoma sojuszami, który składa się z dwóch drużyn. Oba sojusze rywalizują ze sobą aby zdobyć jak najwięcej punktów podczas Robot Game, na każdy pojedynek jest 2,5 minuty. Każdy z nich odbywa się na specjalnej arenie.

FIRST Tech Challenge to nie tylko budowa robotów, które walczą na arenie. Drużyny są oceniane także w innych kategoriach: Inspire Award, Think Award, Connect Award, Rockwell Collins Innovate Award, Design Award, Control Award, Judges’ Award Winning Alliance Award, Finalist Alliance Award

Inspire Award, nagroda ta jest przyznawana drużynie, która jest wzorem do naśladowania oraz dzieli się wiedzą, doświadczeniem i entuzjazmem z innymi drużynami.

Think Award jest przyznawana zespołowi, który najlepiej odzwierciedla podróż, jaką zespół przeszedł, podczas projekt inżynierii w czasie trwania sezonu. Sędziowie przyznają nagrodę na podstawie wpisów z dziennika o budowie robota
Wpisy do dziennika muszą zawierać opisy projektowania, strategii gry Robotów, projekty, przeprojektowania, sukcesy i możliwości poprawy. Drużyna nie jest kandydatem do tej nagrody, jeśli nie ukończyła dziennika

Connect Award przyznawana jest zespołowi, który najbardziej łączy się z lokalną nauką, technologią i inżynierią i matematyka (STEM). Drużyna która otrzymuje tę nagrodę służy za prawdziwy przykład szerzenie i rozpowszechniania FIRST oraz STEM.

Rockwell Collins Innovate Award jest przyznawana zespołowi, który myśli nieszablonowo i jest pomysłowa oraz ma pomysł aby ich projekty ożyły. Tą nagrodę dostaje drużyna, który ma najwięcej innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań w projektach robotów do konkretnych komponentów w grze FIRST Tech Challenge. Elementy tej nagrody to elegancki design, solidność i „gotowość do użycia” myślenia związanego z projektowaniem. To Nagroda może dotyczyć projektu całego Robota lub podzespołu dołączonego do Robota

Design Award to nagroda dla drużyn których robot był zarówno funkcjonalny i stylowy.
Zwycięski projekt nie powinien zagrażać praktycznemu działaniu systemu Robot, ale uzupełnia jego cel.

Control Award to nagroda dla drużyny, która wykorzystuje czujniki i oprogramowanie, aby zwiększyć funkcjonalność robota na arenie.
Nagroda ta przyznawana jest zespołowi, który demonstruje innowacyjne myślenie w systemie sterowania do rozwiązania wyzwania związane z grami, takie jak autonomiczne działanie, ulepszanie systemów mechanicznych z inteligentnym sterowaniem, lub za pomocą czujników w celu uzyskania lepszych wyników na polu.
Notatnik techniczny zespołu musi zawierać szczegóły dotyczące wdrożenia oprogramowania, czujniki i sterowanie mechaniczne.

Judges’ Award podczas zawodów jury może spotkać się z zespołem, którego unikatowe wysiłki, osiągi lub dynamika zasługi uznania, ale nie pasuje do żadnej z istniejących kategorii nagród. Aby rozpoznać te unikalne zespoły, FIRST oferuje konfigurowalną nagrodę dla sędziów. Panel sędziowski może wybrać zespół, który będzie honorowany.
Judges Award przyznaje zespołowi za wybitne osiągnięcia, ale robi to nie uwzględniaj kryteriów awansu

Winning Alliance Award Nagroda ta zostanie przyznana zwycięskiemu sojuszowi reprezentowanemu w meczu finałowym.

Finalist Alliance Award Nagrodę otrzyma finalista Sojuszu reprezentowany w meczu finałowym