O FTC

FIRST (skrót od For Inspiration and Recognition of Science and Technology – „Dla inspiracji i uznania wobec nauk ścisłych i technologii”) – międzynarodowa organizacja non profit organizująca zawody robotyczne FIRST Robotics Competition, FIRST LEGO League, FIRST LEGO League Jr. oraz FIRST Tech Challenge, której celem jest rozwijanie i inspirowanie uczniów w dziedzinach inżynierii i technologii. Założona w 1989 roku przez Dean Kamena (założyciel firmy DEKA, wynalazca m.in. Segway HT i pompy insulinowej) oraz Woody’ego Flowersa (profesor MIT).

FIRST Tech Challenge (FTC), dawniej FIRST Vex Challenge (FVC), jest to konkurencja robotyczna średniego szczebla która wystartowała 22 marca 2005. Według FIRST ten konkurs został zaprojektowany, aby oferować bardziej dostępne i niedrogie rozwiązanie dla szkół. Roboty FTC to mniej więcej 1/3 skali robota FRC (najwyższy szczebel FIRST). Udział w konkursie jest połączeniem między FIRST LEGO League i FIRST Robotics Competition. FIRST Tech Challenge daje uczniom oraz ich dorosłym mentorom możliwość wspólnej pracy i wspólnego rozwiązywania problemów.

Skierowany do uczniów w wieku od 13 do 18 lat. Zespoły mogą mieć dowolną liczbę pracujących członków, którymi zajmuje się przynajmniej 2 mentorów (w tym przynajmniej jeden pełnoletni). Oficjalnie zarejestrowanych w drużynie musi być przynajmniej 3 do 15 członków. Ważne jest by rekrutować wszystkie talenty, nie tylko inżynierskie. W zespołach FTC potrzebna jest młodzież z różnymi umiejętnościami, o różnych ich stopniach. Mile widziane i potrzebne są zarówno umiejętności techniczne i nietechniczne.

Dzieci mogą być reprezentacją szkoły, gminy czy miasta – wszystko zależy od tego, jaką drogę rekrutacji obiorą mentorzy. Dobrze jest mieć wśród mentorów nauczyciela lub osobę techniczną, która będzie mogła udzielać pomocy podczas wykonywanej pracy związanej z budową czy programowaniem. Trener nie bierze czynnego udziału w pracach nad robotem,  sam nie programuje, nie buduje, ani nie udziela się w przygotowaniu projektu badawczego, ale pomaga drużynie znaleźć ich własne rozwiązania. Trener zajmuje się aspektami bardziej organizacyjnymi, by jego młodzi podopieczni mogli spełniać swoje marzenia. Dobrze jest zaangażować w projekt rodziców. Mogą pracować z drużyną zamiennie. Dzięki temu rodziny spędzają czas razem, a przy okazji dobrze się bawią i rozwijają.

To coś więcej niż budowanie robotów. Zespoły FIRST Tech Challenge mają za zadanie zaprojektować, zbudować, zaprogramować roboty i sterować nimi, aby móc rywalizować w pojedynku z innymi robotami. Prócz tego muszą dokładnie udokumentować swoje działania i stale pokazywać, że stawiają na rozwój.

Drużyny mogę pracować nad swoim robotem tak długo jak tylko potrzebują. Nie ma wytyczonego odgórnie terminu, w którym muszą przestać i wysłać robota, by dotarł na zawody o czasie. Robot ma wymiary(ok. 50cm x 50cm), które nie dostarczają większych problemów logistycznych związanych z transportem. Drużyny nie muszą nadawać go pocztą odpowiednio wcześnie. Wystarczy, że odpowiednio go zabezpieczą i mogą zabrać go ze sobą podczas podróży samolotem czy innym środkiem transportu.

Ogłoszenie tematyki sezonu FIRST Tech Challenge jest w maju, kiedy otwiera się rejestracja. Początek sezonu budowy rozpoczyna się we wrześniu, kiedy zostają podane  dokładne zadania, które będą musiały wykonać roboty. Sezon projektowania i budowy trwa od września do stycznia. Sezon turniejowy różni się w zależności od regionu i może rozpocząć się już w październiku i potrwa do kwietnia.

Zawody kwalifikujące na Finały odbywają się od października do marca. We wcześniejszych system kwalifikacji opierał się na zawodach Regionalnych i Superregionalnych. Po awansie w czasie zawodów Regionalny zespoły rywalizowały na wyższym szczeblu by dostać się na Finały. Jednak począwszy od sezonu 2018/2019 mistrzostwa Superregionalne nie będą się już pojawiać, a zespoły będą awansować z lokalnych mistrzostw bezpośrednio na jedne z dwóch mistrzostw: w Houston lub Detroit.

W czasie zawodów mecze są rozgrywane z losowymi przeciwnikami i sojusznikami. Podczas meczów zespołom przydzielany jest albo czerwony albo niebieski sojusz. Każdy sojusz składa się z 2 robotów. Kierowcy nie mogą sterować robotem ani nawet dotykać kontrolerów podczas pierwszej części meczu, zwanej również okresem autonomicznym. Następnie mają pięciosekundową przerwę na chwycenie kontrolerów i uruchomienie programów by przygotować się do kontroli robota. Okres po tym jest nazywany okresem „teleop”, a od tego momentu mecz jest całkowicie kontrolowany przez kierowcę. W ostatnich 30 sekundach meczu kierowcy próbują zaparkować w strefie punktowej i/lub wykonać zadania, które można wykonać tylko w końcowym okresie gry. Po zakończeniu meczu gracze zabierają swoje roboty i wracają do pit-stopów, aby dokonać niezbędnych zmian lub omówić strategię. Tymczasem punkty są zliczane (w tym punkty karne), a zwycięski sojusz jest ogłaszany. Zwycięski sojusz otrzymuje dwa punkty rankingowe, podczas gdy przegrywający sojusz otrzymuje zero. W przypadku remisu obydwa sojusze otrzymują po 1 punkcie.

Wraz z budowaniem i programowaniem robota, zespoły FTC są zobowiązane do stworzenia specjalnego Notesu Inżyniera, który dokumentuje ich sezon budowy, przemyślenia z nim związane i zyskane w tym czasie doświadczenie. Pomaga drużynom poznać wartość procesu inżynieryjnego i daje im możliwość zastanowienia się nad swoimi umiejętnościami. Pokazuje także sędziom na turniejach, jak zespoły funkcjonowały przez cały rok, czy wysunęły wnioski ze swoich sukcesów i porażek. Uczestnicy FIRST Tech Challenge zyskują szereg umiejętności i doświadczają emocji związanych ze zdrowym konkurowaniem, zarówno na arenie jak i poza nią.

W wyznaczonym terminie zespoły mają około 5 minut na wystąpienie przed komisją sędziowską. Cały zespół biorący udział w zawodach nie musi być obecny, ale jeśli jest taka możliwość jest to dobrze z niej skorzystać. Każdy z członków drużyny może mieć inne spojrzenie na spędzony przez nich czas i przekazać swoje przemyślenia sędziom. Podczas tych 5 minut zespoły powinny przytoczyć najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w sezonie. Powinni opowiedzieć o swoim projekcie robota, programowaniu i aspektach technicznych pracy. Ważne jest także poruszenie kwestii pozyskiwania funduszy, ciągłego rozwoju i inspiracji nowych osób,a także wszelkie inne rzeczy, które zespół uważa za ważne. Po prezentacji sędziowie będą mieli możliwość zadawania pytań, na które zespół powinien odpowiedzieć.

Oceniany jest całokształt pracy zespołu. To ustalenie jak spędzają czas budowy, w jaki sposób pracują i czy kierują się podstawowymi wartościami FIRST we wszystkim, co robią, w tym, czy inspirują siebie nawzajem oraz innych.

Średnie koszty sezonowe dla drużyny działającej w Polsce, w tym: zestaw części do robota, rejestracja na turniej, podróże i dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem zespołu wynoszą około 50 000 zł. Zestaw części dla robota jest wielokrotnego użytku w każdym sezonie, więc starsze zespoły mogą spodziewać się mniejszej opłaty związanej z rejestracją na kolejne sezony. Sama rejestracja drużyny nie pociąga za sobą żadnych kosztów.

WAŻNE! W przypadku tegorocznych zawodów organizowanych w Lublinie drużyny nie uiszczają opłaty rejestracyjnej na turniej. Jedyny wydatek to koszt zestawu części – ok. 2500zł.

FIRST przyzwala na wiele możliwości pozyskiwania funduszy, a zespoły są zachęcane do szukania i tworzenia własnych sposobności. Drużyny mogą postarać się o uzyskanie dotacji od FIRST lub niektórych firm, które wspierają organizację. Szczególnie pierwszoroczne powinny wziąć pod uwagę tę możliwość. Jak i na każdym poziomie dla drużyn sponsoring może być zapewniany lokalnie, regionalnie i narodowo przez wiele korporacji.

By zdobyć fundusze potrzebne na działalność zespołu warto zwrócić się wpierw do lokalnych firm. Udział w takich projektach oprócz oczywistej korzyści dla drużyny to także korzyść dla potencjalnego sponsora – działalność społeczna jest doceniana, a sponsor jest promowany przez drużynę w mediach oraz w czasie udziału w zawodach. Można także zwrócić się z prośbą o wsparcie do lokalnych władz i samorządów.

Wszystkie opłaty związane z poszczególnymi członkami grupy są traktowane jako koszty ponoszone przez cały zespół.

Poprzez udział w konkursach organizowanych przez FIRST członkowie drużyn mają szansę zdobyć doświadczenie z dziedzin mechaniki, programowania oraz doskonalić już posiadane umiejętności. Drużyny dzielą się na różne grupy, w których potrzebna jest dobra organizacja i komunikacja pomiędzy poszczególnymi członkami drużyny. Ograniczeni przez ograniczoną ilość czasu, fundusze i regulaminy próbują znaleźć rozwiązania nawet najtrudniejszych sytuacji.

FIRST ma na celu promowanie pracy drużynowej i współpracy między inżynierami oraz zachęcanie do nawiązywania przyjaźni i bycia pomocnym wobec siebie nawzajem. Drużyny współpracują ze sobą jako równi partnerzy do rozmów, niezależnie od tego skąd pochodzą.

Młodzi ludzie rozwijają kompetencje społeczne i zawodowe, wzmacniają pewność siebie i pozytywną samoocenę. Adepci robotyki eksperymentują i przezwyciężają przeszkody, które stają na drodze ich projektu. W tym czasie zdobywają wiedzę, której nie poznają na żadnym etapie edukacji w szkołach. Uczą się poprzez zabawę i zdobywają kontakty, nawiązują przyjaźnie, które mogą stać się wspaniałymi i wartościowymi znajomościami na całe życie.

Badania pokazują, że uczenie w grupach jest bardzo skuteczne, jeśli chodzi o opanowanie pojęć STEM. Niezależnie od tego czy uczniowie pracują nad wspólnym projektem, biorąc udział w zajęciach z robotyki lub budując, praca w grupie promuje zrozumienie i rozwija umiejętności rozwiązywania problemów. Praca w grupie, na każdym etapie zarówno drużyn FIRST jak i innych takich projektów, przygotowuje do dorosłego życia, do prowadzenia firmy i bycia dobrym pracownikiem.

Drużynę FTC może założyć właściwie każdy, wystarczy, że ma czas, który może poświęcić drużynie i chce się zaangażować. Radość, którą niesie przynależność do drużyny, uśmiech z tego powodu – to bezcenne.